Hur funkar det?

Här är en enkel sammanfattning av hur vår digitala tjänst fungerar.

Hero

Din kundresa

Här nedan kan du följa processen från skada till betalning.
Har du andra frägor kan du hitta svar på sidan: vanliga frågor

Från behandling till betalning och statistik

Behandling
En bokning från försäkringsbolaget registreras i ditt journalsystem. Du behandlar sedan patienten på samma sätt som tidigare, men har redan på förhand all information i fallet, vilket gör processen smidigare och mer effektiv.
Elektronisk faktura
Efter behandlingen levererar du som vårdgivare en elektronisk faktura och mottagaren följer betalningsinformationen. Processen är säker och enkel - och du får snabbare betalt för dina tjänster.
Betalning
Den elektroniska fakturan blir sedan utbetald på samma sätt som en vanlig faktura.
Data & statistik
Vi kan sedan leverera data och statistik som visar vad du som vårdgivare bör göra för att öka din synlighet, professionalitet och lönsamhet.

Kundperspektiv - från skada till behandling

Skada
En skada uppstår, anmäls och registreras hos försäkringsbolaget. Den verifieras sedan direkt av försäkringsbolaget - tidssparande och enkelt för alla parter.
App/Tjänst
Vid en bokning knyts den vårdsökandes försäkringsvillkor till tidsbeställningen och du som behandlare får all nödvändig upplysning om fallet omgående.
Behandlingsnätverk
Behandlingspartner är kopplingen mellan uppdragsgivare och tjänsteleverantör, som effektivt säkrar rätt behandling på rätt plats i landet. I Norge hanterar vi varje år mer än 50 000 skadeanmälningar via Behandlernettverk.no - och nu lanserar vi Behandlingspartner.se i Sverige. Genom denna tjänst blir din kompetens, plats och tillgänglighet synliggjord för ett större antal uppdragsgivare.
Online-bokning
Vi har utvecklat en snabb och effektiv online-bokning i samarbete med landets största journalsystem och försäkringsbolag. Detta gör att du som behandlare enbart förhåller dig till ditt eget journalsystem, men blir synlig på fler kanaler än tidigare. Vårt system garanterar att all nödvändig upplysning inkluderas i uppdragsgivaren eller patientens bokning - och allt överförs i realtid. I bokningen innefattas också ett unikt CaseID som du som leverantör använder för en elektronisk faktura.
Behandling
Patienten kan sedan komma till behandlingen och all nödvändig upplysning i fall och försäkring är då redan klart och tydligt för alla parter.

Känn dig säker från start till slut

Säker identifiering av person och avtal
När försäkringskunden anmäler ett krav måste de validera sig via BankID. Det innebär att vi kan kontrollera kunden mot vilket försäkringsavtal och täckning de har.
CaseID
I bokningen från försäkringsbolagen medföljer ett unikt CaseID där det tydligt framgår vad som gäller för behandlingen. Detta är krypterat och anonymiserat, men ger dig all den information om patienten som är nödvändig.
Försäkringstäckning och behandlingsdetaljer
I bokningen får du information om vad patientens försäkring täcker, hur många behandlingar som är aktuella – och var fakturan ska skickas.
Automatisk validering i accesspunkt
När du skickar din faktura valideras den i en accesspunkt. (Du kan läsa mer om vad accesspunkt innebär under Vanliga frågor.) Här kontrolleras fakturan så att den innehåller fullständig information för försäkringsbolagen. På så vis kan både du och försäkringsbolagen vara säkra på att betalningen blir korrekt.